• Gea
Ordinacija Gea

Cenovnik usluga GO “GEA”

1. Ginekološki pregled (podrazumeva i ultrazvučni pregled) 3.000,00
2. Kontrolni ginekološki pregled 1.500,00
3. Pregled dojki 3.000,00
4. Ultrazvučni pregled 3.000,00
5. Savet 1.000,00
6. Biopsija 5.000,00
7. Biopsija 7.000,00
8. Papanikolau + vaginalni sekret 1.500,00
9. Vaginalni sekret 500,00
10. Kolposkopija 2.000,00
11. Eksplorativna kiretaža 5.000,00
12. Eksplorativna kiretaža 8.000,00
13. Histopatološki 1 2.500,00
14. Histopatološki 2 2.500,00
15. Anestezija 5.000,00
16.Lokalna anestezija 1.000,00
17. Intramuskularna inekcija 500,00
18. Intravenska inekcija 1.000,00
19. Folikulometrija 1.000,00
20. CTG 1.000,00
21. Aplikacija spirale 3.000,00
22. Ekstrakcija spirale 3.000,00
23. Instrumentalna ekstrakcija sporale 5.000,00.
24. Uzimanje brisa 300,00.
25.Tuširanje 1.000,00
Copyright © 2015 Febris & Gea. Design by Attention-ContactDJ.